2021-05-17 11:29Nyheter

Kommande lagar och regler gällande fluortensider

Brandsläckning med skum

Fluortensider finns av flera olika typer och samlas under gruppen PFAS, perfluorerade alkylsubstanser – en stor grupp kemikalier som anses vara farliga för människa och miljö. Med ny lagstiftning kommer bland annat handbrandsläckare med fluorbaserat skum nu att fasas ut.

Det finns idag inga lagar eller regelverk som förbjuder eller reglerar användningen av skumvätskor i handbrandsläckare. Ett flertal initiativ finns dock från olika länder och myndigheter i EU där arbetet sker inom den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

De tre aktuella förslagen är följande:

• Förbud att använda PFHxA (perfluorhexansyra)
Tyskland har via ECHA lämnat ett förslag till förbud att använda PFHxA. Förslaget innebär bland annat att produkter som innehåller PFHxA förbjuds att säljas och att övning och testning med brandskum med PFHxA förbjuds. Planen är att lämna ett slutgiltigt förslag till lagstiftning i slutet av 2021. Beslut kan komma redan 2023 även om det troliga är att det blir något år senare.

Förbud att använda PFAS i brandskum
Initiativ publicerades i oktober 2020. Förslag till förbud bereds och planeras att presenteras i oktober 2021. Efter remissbehandling väntas beslut något eller några år senare.

• Förslag till bred PFAS-reglering

På initiativ av fem länder i Europa, däribland Sverige, arbetar man sedan 2020 med ett brett förbud av PFAS. Gruppen hoppas kunna lägga fram ett första förslag under 2022 med en möjlig lagstiftning 2025. Arbetet är omfattande eftersom man avser att se över all användning av bland annat textilier, skidvalla, matförpackningar, kosmetika och smörjoljor.


Om Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.