2021-09-17 13:00Nyheter

Nu slutar vi med PFAS

Miljömässigt hållbarhetsarbete innebär för oss att aktivt reducera vår påverkan på natur och miljö.

PFAS som används i skumbrandsläckare innebär en hälsofara för människor och påverkar djur och natur. Myndigheterna arbetar på olika lagstiftningsförslag och PFAS kommer att förbjudas inom ett par år. I enlighet med vår miljöpolicy har vi redan nu fattat beslut att upphöra med att ladda om och sälja skumbrandsläckare med PFAS. Vi erbjuder en mängd olika alternativ för att få till en enkel utfasning med bibehållet bra brandskydd. Vi har dessutom utvecklat ett helt nytt aspirerande munstycke som säkerställer släckeffekten hos fluorfritt skum.

Här berättar vi kort om de alternativ vi erbjuder, mer detaljerad information finns i foldern "Nu slutar vi med PFAS" och på vår hemsida www.dafo.se/om dafo/hallbarhet.

Vätskesläckare

Istället för dagens skumsläckare kan Dafo redan nu leverera vattensläckare med tillsats, så kallade vätskesläckare. De är snarlika skumsläckarna och för användaren fungerar de på samma vis. Vätskesläckare har samma släckeffekt mot glödbränder och inredningsmaterial, brandklass A, som tidigare skumsläckare. Befintliga skumsläckare kan laddas om till vätskesläckare vid den 5-åriga verkstadsgenomgången.

Fluorfri skumsläckare

Om blandade brandrisker finns, med risker för brand i brännbara vätskor t ex olja och bensin, rekommenderar vi skumsläckare. De nya skumsläckarna är helt fria från fluortensider och har samma släckeffekt mot B-brand som de tidigare skumsläckarna.

Vattensläckare

Vatten har ungefär hälften så bra släckeffekt som motsvarande vätskesläckare. Vattensläckarna är dock 20-30% billigare och ett kostnadseffektivt alternativ.

Patenterat munstycke

Vid utfasning av PFAS har en utmaning varit att ersätta fluortensidens förmåga att skapa en film ovanpå den brinnande vätskan. Med en nyutvecklad skumvätska och ny munstycketeknologi har vi uppnått en likvärdig släckeffekt som de tidigare skumvätskorna. Det nya aspirerande munstycket har en kammare där vätskan skummas upp så att skummets utformning blir optimal.


Om Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring