2024-02-20 12:40Nyheter

Säkra byggarbetsplatser med brandskydd under byggtiden

Johan Brassart, teknisk säljare, Dafo Brand ABJohan Brassart, teknisk säljare, Dafo Brand AB

I strävan efter att förbättra säkerheten på byggarbetsplatser blir brandskydd en alltmer central och kritisk fråga. Johan Brassart, teknisk säljare på Dafo Brand AB, betonar vikten av att integrera robusta brandskyddslösningar på byggarbetsplatser och följa de gällande kraven för att säkerställa arbetstagarnas välbefinnande och skydda egendom från brandrisker.

Brassart påpekar att brandrisken ofta är förhöjd under byggtiden, samtidigt som det fasta brandskyddet inte ännu är installerat. "Det är viktigt att vara medveten om och säkerställa brandskyddet under byggtiden", säger Brassart. "Särskilt med tanke på byggindustrins natur, där brandrisker är särskilt höga på grund av användningen av brandfarliga material och temporära strukturer."

I Sverige finns flera krav på brandskydd och dess utformning. SBF 505 – regler för en brandsäker byggarbetsplats ger följande exempel på när det finns behov av automatiskt utrymningslarm:

  • Ett stort antal arbetstagare vistas samtidigt på platsen.
  • Det finns risk för ett snabbt brandförlopp på grund av större mängder av brandfarlig vara eller andra lättantändliga och energirika ämnen.
  • Utrymningsvägarna är långa eller på annat sätt bristfälliga.
  • Räddningstjänstens insatstid är lång.

En av de innovativa lösningarna för att förbättra brandskyddet på byggarbetsplatser är det trådlösa mobila brandlarmet WES, tillhandahållet av Dafo Brand AB. Brassart förklarar att WES-systemet är utformat för att vara flexibelt och enkelt att använda på byggplatser. "WES-systemet erbjuder ett pålitligt och lättanvänt skydd mot brand. Det är enkelt att installera och flytta med när bygget fortskrider, vilket ger en kontinuerlig och effektiv säkerhetslösning under hela byggprocessen", förklarar Brassart.

Det trådlösa systemet är utformat för att vara robust och pålitligt även under tuffa förhållanden på byggarbetsplatser. Det ger tidig upptäckt av brand genom snabb detektion och en pålitlig kommunikationsväg för att varna arbetstagare och ansvariga. Denna tidiga varning är avgörande för att minimera skador och förhindra skador på liv och egendom.

Som en erfaren teknisk säljare på Dafo Brand AB ser Brassart fram emot att fortsätta att utbilda och informera företag och entreprenörer om vikten av brandskydd på byggarbetsplatser och att erbjuda innovativa lösningar som WES för att möta deras behov och säkerhetskrav. Med en kombination av rätt teknik, medvetenhet och efterlevnad av regelverk kan byggarbetsplatser bli säkrare arbetsmiljöer för alla inblandade parter.


Läs mer om WES: www.dafo.se/wesOm Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring