2020-12-21 10:13Nyheter

Uppdaterat regelverk för gassläcksystem, SBF 500:4

Regelverket för gassläcksystem är uppdaterat i en ny utgåva, SBF 500:4 Regler för gassläcksystem. Syftet är att den ska harmonisera med EU-standarden SS-EN 15004 för att säkerställa att installation och underhåll av gassläcksystem utförs med god kvalitet. Regelverket ska bidra till att funktion upprätthålls och avser inte att hindra den tekniska utvecklingen.

Regelverket kan tillämpas både för nyinstallation samt för utökningar och ändringar av befintliga installationer. Det finns även särskilda krav på certifiering för installation, underhåll och läckagekontroll. Förändringarna i regelverket innebär i korthet:

Halvårskontroll ska utföras av anläggarfirma

Kontroll av rörsystem, ventilers funktion och läge, okulär kontroll av behållare och slangar samt kontroll av släckmedelsmängd ska från och med nu kontrolleras av anläggarfirma. Kontrollen gjordes tidigare av anläggningsskötare.

Utökad utbildning för anläggningsskötare

Krav på utbildning för anläggningsskötare ökas till att omfatta minst 4 lektionstimmar. Utbildning för anläggningsskötare ska genomföras av anläggarfirma.

Direktiv vid utrymmen med kalla och varma gångar

Om det finns fast installerad klimatanläggning för kylning av hela rummet anses luften vara cirkulerande och därmed behövs inte kompletterande munstycken. Vid utrymmen med slutna kalla och varma gångar ska kompletterande munstycken placeras.

Vad innebär det uppdaterade regelverket i praktiken?

Gassläcksystem är ofta komplicerade och består av många delar. Det ställer extra stora krav på service och underhåll och på kompetensen hos de som utför arbetet. Med de nya kraven ökar förutsättningarna för att funktionen upprätthålls, då en anläggarfirma utför tätare kontroller och anläggningsskötaren får en mer omfattande utbildning.

- Vi välkomnar de förändringar som det uppdaterade regelverket innebär. Fördelen med att en anläggarfirma utför halvårskontrollen är att eventuella brister och fel upptäcks tidigare, säger Björn Wimnell, sakkunnig gassläcksystem, Dafo Brand. – Som anläggarfirma ser vi tyvärr ofta brister i tillsynen, vilket kan leda till kostbara konsekvenser. Med kompetenta tekniker och tillförlitliga mätverktyg och genomförs kontrollerna snabbt och smidigt. Med de metoder och verktyg vi använder behöver vi inte ens stänga av eller montera isär systemet under testprocessen, till exempel då vätskenivån i släckmedelsbehållare ska mätas, fortsätter Björn.


Om Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.

Relaterad media