2022-10-07 11:24Nyheter

Vi ser en stor vinning i att samverka kring hållbarhetsfrågorna.

Björn ZetterlundBjörn Zetterlund, affärsområdeschef ÅF/partner, Dafo Brand AB

”Vi krokar arm med våra återförsäljare och partnerföretag för att jobba tillsammans mot en hållbar brandskyddsbransch.”

Hållbarhetsfrågan har blivit allt viktigare i världen och så även i brandskyddsbranschen. Det handlar om allt från avfallshantering, utfasning av PFAS och klimatrelaterade frågor, till hållbara inköp, hälsa och säkerhet, jämlikhet och jämställdhet. Hållbarhet är en hygienfaktor, en konkurrensfråga och kan vara avgörande om man finns kvar som företag eller inte.

I vår bransch ligger just nu mest fokus på utfasningen av PFAS och det är självklart en stor och viktig fråga, men hållbarhet är så mycket mer. Det är viktigt att vi tar ett helhetsgrepp och låter hållbarhetsaspekten genomsyra hela verksamheten. Här vill vi ha våra återförsäljare och partnerföretag med oss på resan. Hållbarhetsarbetet ska följa våra produkter och tjänster hela vägen ut till slutkund.

Hållbarhet är en komplex fråga och för mindre företag, som flera av våra återförsäljare är, så är det en utmaning att hitta tid och resurser för att driva ett hållbarhetsarbete. Det är svårt att veta var man ska börja och vad som ska prioriteras. Därför ser vi en stor vinning i att samverka kring hållbarhetsfrågorna, där vi från Dafos sida kan dela med oss av rutiner, handlingsplaner och tillvägagångssätt.

Som en del i detta arbete genomförde vi nyligen ett hållbarhetswebbinarium för våra återförsäljare, där Dafos hållbarhetschef Scarlett Roa bl a redogjorde för agenda 2030, hållbarhet inom brandskyddsbranschen och hållbar verksamhetsutveckling. Nu ser vi fram emot nästa gemensamma steg i hållbarhetsarbetet, där vi tillsammans med våra återförsäljare går i bräschen för branschen!Om Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring

Relaterade länkar