2023-02-10 13:15Nyheter

Vikten av SBA i en verksamhet.

Elin LjungströmElin Ljungström, Key Account Manager, Dafo Brand AB

Om vikten av systematiskt brandskyddsarbete i en verksamhet. Intervju med Elin Ljungström, Key Account Manager på Dafo Brand.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man metodiskt går igenom att brandskyddet underhålls, att det är väl dokumenterat och att alla i organisationen har nödvändig kunskap. Det är många enskilda moment som tillsammans bildar helheten SBA. Allt hänger ihop och hör samman.

Vem är ansvarig för att det systematiska brandskyddsarbetet utförs?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvariga och ägare till en byggnad ansvariga för att bedriva SBA. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Vad ser du är den största utmaningen?

Egenkontroller och annat arbete som ligger på verksamheten blir ofta eftersatt om man inte får till det på ett enkelt och strukturerat sätt. Det handlar om att förstå värdet av att bedriva SBA och att utse ansvarig för detta. Många tror att det är en tidsomfattande roll, men det betyder inte att det är så. Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Det finns utmärkta exempel på hur man kan bedriva sitt SBA på ett effektivt och enkelt sätt.  

En annan bidragande orsak till ett eftersatt SBA kan handla om osäkerhet och brist på generell kunskap. Vad ska jag kunna för att uppfylla kraven? Jag tror att man många gånger komplicerar saker. Det finns en mängd hjälpmedel, metoder och expertis att dra nytta av och modifiera för eget behov.

 Hur ser det ut i den bästa av världar?

Där är SBA-arbetet väl anpassat till storlek och typ av verksamhet. Beroende på storlek har verksamheten satt tydliga roller genom att dedikera ansvariga personer, brandskyddsansvarig och kontrollanter. Man har en tydlig utbildningsplan, säkerställd kompetens vid olycka och tillgång till utrustning som behövs. Och förstås verktyg som hjälper till med lagring av dokumentation och påminnelser om när det är dags för egenkontroller.

Vad är på gång inom SBA-arbetet, hur ser utvecklingen ut?

Vi är mitt inne i digitaliseringen! Det finns många fördelar med att arbeta hållbart i digitala SBA-system. Dels spar vi förstås in på pappersarbete och tid, sen blir även all information och statistik lagrad och spårbar.

I framtiden kommer vi att få se mer av IoT-uppkopplat brandskydd och smartare system. Nytt hos oss på Dafo är att vi arbetat fram olika SBA-paket, där varje kund väljer det paket som passar för verksamheten, beroende på hur långt man kommit i sitt systematiska brandskyddsarbete.

SBA

SBA - systematiskt brandskyddsarbete består av flera delar

 

Läs mer om SBAOm Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring

Relaterade länkar