2024-01-16 15:57Nyheter

Viktigaste lagen om brandskyddsarbete firar 20 år

Kristian Lindqvist, Dafo Brand ABKristian Lindqvist, affärsområdeschef Brandskyddstjänster Dafo Brand AB

En resa genom historien och framtiden med systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) blev en lagstadgad skyldighet genom ”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) som trädde i kraft 2004. I år firas 20-årsjubileum och det är en passande tidpunkt att reflektera över vikten av ett systematiskt brandskyddsarbete. Historiskt sett har SBA spelat en avgörande roll i att förbättra säkerheten och minimera riskerna för bränder. I denna artikel ska vi ta en närmare titt på hur SBA har utvecklats över tid, dess nuvarande status och vilken riktning det kan ta i framtiden.

Historisk utveckling av SBA

När vi blickar tillbaka på de senaste två decennierna har SBA hjälpt till att höja medvetenheten kring brandsäkerhet, men en hel del arbete återstår innan alla verksamheter har detta som en självklarhet. Genom att införa strukturerade processer och rutiner för utbildning, underhåll och dokumentation har SBA bidragit till att förebygga, hantera och minska risken för bränder på ett mer effektivt sätt.

Dagens utmaningar och framsteg

I dagens samhälle möter vi nya utmaningar som kräver anpassningar inom brandskyddsarbetet. Teknologins framsteg, ökad urbanisering och komplexa byggnadsstrukturer har skapat behovet av att förnya och förbättra SBA-metoderna. Automatiserade ledningssystem för SBA, digitaliserad utbildning och användningen av artificiell intelligens är några innovationer som implementerats för att möta dagens krav.

Framtiden för SBA – en digital evolution

I framtiden ser vi tydliga tecken på att SBA kommer att genomgå en digital evolution. Smarta sensorer och IoT (Internet of Things) kommer att spela en central roll i att övervaka och snabbt reagera på potentiella brandhot. Genom att samla in och analysera data i realtid kan systemen förutse och förebygga incidenter innan de uppstår. Detta innebär inte bara ökad säkerhet utan också en mer kostnadseffektiv hantering av resurser.

Anpassning och utbildning – en konstant nödvändighet

Trots teknologiska framsteg kommer mänsklig faktor alltid att vara en viktig del av brandskyddsarbetet. Utbildning och medvetenhet kommer att förbli kärnan i SBA. Att anpassa sig till de senaste trenderna och teknologiska framstegen kommer att kräva kontinuerlig kompetensutveckling och uppmuntran till att integrera de senaste metoderna i brandskyddsarbetet.

Avslutande tankar

20 år av Systematiskt Brandskyddsarbete har varit en resa där vi har sett betydande framsteg, men det är klart att resan inte är över. Genom att reflektera över historien, anpassa oss till dagens utmaningar och omfamna framtidens teknologier kommer vi att fortsätta stärka vårt samhälle mot brandrisker. SBA är och kommer att förbli en hörnsten för att säkerställa att vi bygger och lever i en säker miljö för kommande generationer.

Brandskyddsdag

Den 25 januari genomför vi på Dafo en Brandskyddsdag med anledning av 20-årsjubileet. Vi har bjudit in ett flertal föreläsare som kommer att behandla spännande ämnen inom SBA.

Välkommen att läsa mer:
https://www.dafo.se/event/brandskyddsdagen-25-januari

 

Kristian Lindqvist
Affärsområdeschef Brandskyddstjänster, Dafo BrandOm Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring