2022-09-22 12:54Pressmeddelande

Avveckling av Ågestaverket skyddas med WES

ÅgestaverketÅgestaverket. Tanken forslas ut från bergrummet inför transport från anläggningen. Foto Vattenfall, fotograf John Guthed

Sveriges första moderna kärnkraftverk, Ågestaverket utanför Stockholm, var i drift 1964–1974. Nu har Vattenfall påbörjat en säker och hållbar avveckling av verket.

Vattenfallkoncernen avvecklar flera kärnkraftsreaktorer i Sverige. Demonteringen av Ågestaverket inleddes sommaren 2020 och beräknas vara klar under första halvåret 2025. Allt arbete bedrivs med säkerhet som högsta prioritet. Dafo Brand har fått i uppdrag att brandsäkra kärnkraftverket under avvecklingsperioden. Lösningen blev 71 WES-enheter.                                

“Ett viktigt projekt som detta med Ågestaverket kräver ett pålitligt brand- och utrymningslarm som fungerar friktionsfritt under en lång tidsperiod. Det skulle vara förödande om en brand bryter ut och personer inte kan ta sig ut nerifrån den gamla reaktorn. Byggnadens tjocka väggar och utrymmen i bergrum var en utmaning, men WES-systemet är med sina starka och krypterade signaler perfekt för uppdraget och har fungerat felfritt sedan montaget”, säger Johan Brassart, teknisk säljare Släcksystem & Brandlarm på Dafo.

WES-serien har vuxit till att bli ett verkligt globalt larmsystem som för närvarande skyddar platser i över 20 länder runt om i världen. Systemet behöver ingen fast installation, enheterna kopplas samman via trådlös anslutning och ett obegränsat antal enheter kan anslutas till basstationen. Batteritiden på 3 år vid normal användning är en fördel även ur hållbarhetssynpunkt.             

“En viktig aspekt med WES-enheterna är, förutom säkerhet och hållbarhet, flexibiliteten. För Vattenfalls del är planen att flytta med systemet till kommande nedmonteringar av kärnkraftverk”, fortsätter Johan Brassart. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Sparring, vd, Dafo Brand AB
Tel: 08-506 405 60, thomas.sparring@dafo.se

För högupplösta bilder:
Jeanette Chevalier, Marknadschef
Tel: 08-506 405 01, jeanette.chevalier@dafo.se   Om Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring

Relaterade länkar