2022-06-28 12:46Pressmeddelande

Dafo Brand AB ansluter sig till PFAS Movement

PFAS MovementPFAS Movement

Dafo, ett av Nordens ledande företag inom brandskydd och räddningsmateriel, ansluter sig till ChemSecs företagsupprop PFAS Movement.

Hösten 2021 fattade Dafo Brand AB beslut om att sluta med PFAS. PFAS är samlingsnamnet på 5 000 giftiga kemikalier som används i många vardags­varor och i skumbrandsläckare. Som ett led i arbetet med att fasa ut PFAS ansluter sig Dafo nu till PFAS Movement, ett företagsupprop som drivs av ChemSec med syfte att samla företag som stödjer ett förbud mot PFAS. ChemSec (the International Chemical Secretariat) är en oberoende ideell organisation som förespråkar att giftiga kemikalier ersätts med säkrare alternativ.

“Genom att ansluta oss till PFAS Movement och underteckna åtagandet förbinder vi oss att erkänna att PFAS är ett stort hälso- och miljöproblem.

Vi ska stödja ett gruppförbud mot all icke-essentiell användning av PFAS och ha ambitionen att fasa ut all icke-essentiell PFAS-användning i produkter och leveranskedjor”, säger Scarlett Roa, hållbarhetschef på Dafo Brand

”Vi är mycket stolta och glada över att Dafo Brand har valt att gå med i PFAS Movement. I takt med att fler och fler företag blir medvetna om PFAS-problemet och stöder initiativet ökar våra möjligheter att påverka lagstiftning”, säger Dr Jonatan Kleimark, projektledare för PFAS Movement.

PFAS som används i skumbrandsläckare innebär en hälsofara för människor och påverkar djur och natur. Myndigheterna arbetar på olika lagstiftnings­förslag och PFAS kommer att förbjudas inom ett par år. I enlighet med miljöpolicyn har Dafo redan nu fattat beslut att upphöra med att ladda om och sälja skumbrandsläckare med PFAS.

“Vi erbjuder en mängd olika alternativ för att få till en enkel utfasning med bibehållet bra brandskydd. Vi har dessutom utvecklat ett helt nytt aspirerande munstycke som säkerställer släckeffekten hos fluorfritt skum”, fortsätter Scarlett Roa.

Mer detaljerad information finns i Dafos folder Nu slutar vi med PFAS och på hemsidan www.dafo.se/om dafo/hallbarhet.

 

 ***

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Sparring, VD, Dafo Brand AB
Tel: 08-506 405 60, thomas.sparring@dafo.se

För högupplösta bilder:
Jeanette Chevalier, Marknadschef
Tel: 08-506 405 01, jeanette.chevalier@dafo.se   Om Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring