2018-01-10 07:00Pressmeddelande

Dafo Brand leder utvecklingsprojekt av släcksystem för el- och hybridfordon

Användningen av litiumjonbatterier ökar och kapaciteten på batterierna blir allt högre. Allt fler fordon på våra vägar är el- eller hybridfordon och runt om i Europa har en storskalig omställning till elbussar inletts. 

Det finns en hel del oro kring hantering av olycksdrabbade elfordon och därför satsas det stora resurser på säkerhet för hybrider, laddhybrider och elbilar med litiumjonbatterier. Som ett led i detta har Dafo Brand fått ett utvecklingsprojekt beviljat enligt Horizon 2020 – EU:s största ramprogram för forskning och innovation.

”Projektet innebär att vi ska utveckla och ta fram ett kombinerat övervaknings- och släcksystem för litiumjonbatterier i el- och hybridfordon. Den stora ökningen av eldrivna fordon, inte minst inom kollektivtrafik gör att det här är ett mycket viktigt och spännande uppdrag”, säger Johan Balstad, Affärsområdeschef Släcksystem fordon, Dafo Brand AB. 


Om Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring

Relaterad media