2022-06-16 09:34Pressmeddelande

Dafo Brand växlar upp hållbarhetsarbetet

Dafo Brand växlar upp hållbarhetsarbetet med styrkompass och ambassadörer

Hållbarhet är en integrerad del av Dafos verksamhet och ska genomsyra allt företaget gör. Som ett led i detta har Dafo skapat ett internt nätverk av ambassadörer samt ett gemensamt dokument som styr verksamheten och lägger grunden för det strategiska och holistiska hållbarhetsarbetet.

Styrkompass Hållbarhet fungerar som en övergripande vägledning och uppförandekod för såväl medarbetare, ledning och styrelse som externa partners, återförsäljare och leverantörer. Den fungerar även som ett hjälpmedel för att visa transparens gällande värderingar och vad Dafo står för, något som företaget anser är en förutsättning för att kunna driva en långsiktigt hållbar verksamhet.

I styrkompassen samlas Dafos värdeskapande modell och bidrag till Agenda 2030, information om rollen som ansvarstagande arbetsgivare, samhällsmedborgare och ekonomisk aktör samt företagets viktigaste policyer avseende arbetsmiljö, miljö, kvalitet, Code of Conduct för leverantörer inklusive mänskliga rättigheter, visselblåsning och skatt.

”Det operativa hållbarhetsarbetet med aktiviteter, mål, KPI:er och uppföljning kräver att det finns en grundläggande struktur som kan supportera det arbetet. Den strategiska styrningen såväl som företagskulturen med våra värderingar och ledord, måste vara väl förankrade för att vi ska kunna leva upp till våra hållbarhetsambitioner och Walk the Talk. Det är därför oerhört glädjande att vi nu har samlat alla våra principer, värderingar och policyer avseende hållbarhet under ett och samma styrdokument som vi och externa intressenter kan ta del av och använda som vägledning”, säger Scarlett Roa, hållbarhetschef på Dafo Brand AB.

Dafos nya nätverk av hållbarhetsambassadörer består av medarbetare som representerar olika affärsområden och avdelningar. Syftet med nätverket är att fånga upp drivkraften hos medarbetare och att säkra ett bottom-up-perspektiv där ambassadörerna löpande för upp hållbarhetsfrågor till ledningsgruppen och styrelsen för beslut.

”Det finns ett stort engagemang bland våra medarbetare. Som hållbarhetschef är det väldigt tacksamt att arbeta i en organisation där medarbetarna själva kommer med förslag och aktiviteter för hur vi kan växla upp vårt hållbarhetsarbete. Av denna anledning valde vi att starta nätverket som kommer att träffas en gång i månaden och driva interna projekt. Ambassadörerna har daglig kontakt med kunder, medarbetare, leverantörer med flera och blir vår förlängda arm ut i verksamheten med målet att fånga behoven och sprida kunskap inom hållbarhet”, fortsätter Scarlett Roa.

***

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Sparring, vd, Dafo Brand AB
Tel: 08-506 405 60, thomas.sparring@dafo.se

För högupplösta bilder:
Jeanette Chevalier, Marknadschef
Tel: 08-506 405 01, jeanette.chevalier@dafo.se   Om Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring