2021-05-17 12:00Pressmeddelande

Fluortensider och PFAS i skumsläckare – rekommendationer från Dafo

Övning med brandskumSkumanvändningen hos brandförsvar har minskat markant och många flygplatser och industrier har bytt till fluorfria alternativ.

Under de senaste åren har en aktiv debatt förts i Sverige om brandsläckarskum och dess effekter på människa och miljö. Debatten rör framför allt föroreningar av dricksvattentäkter och störning av fisk och djurliv i sjöar och hav. Främsta orsak har ansetts vara fluortensider och PFAS från brandövningsplatser. En allmän omsorg om miljön och förväntad ny lagstiftning gör att vi går ut med några rekommendationer kring användandet släckskum.

Skumanvändningen hos brandförsvar har minskat markant och många flygplatser och industrier har bytt till fluorfria alternativ, men i handbrandsläckare används fortfarande fluorbaserat skum. Det finns ännu ingen lagstiftning eller något regelverk som förbjuder eller reglerar användningen av skumvätskor i handbrandsläckare. Inom den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA pågår dock ett flertal arbeten med att utarbeta regler och lagar kring detta.

I väntan på kommande reglering vill vi från Dafos sida rekommendera att:

• vid verkstadsgenomgång av skumsläckare ersätta släckaren eller släckmedlet
  med fluorfritt alternativ

• alltid omhänderta och lämna skumvätska till avfallsentreprenör för korrekt
  och säker destruktion

• omedelbart upphöra med skumsläckare vid övning

Att omgående kassera befintliga skumsläckare ser vi däremot ingen anledning till, det innebär en stor miljöpåverkan att tillverka nya och kassera fungerande släckare.


Om Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.

Relaterad media