2024-04-25 14:51Pressmeddelande

Nytt lagkrav gällande tillpassningstest på andningsskydd.

Nytt lagkrav på tillpassningstest.Genom att genomföra ett tillpassningstest säkerställs att andningsskyddet passar personen, arbetsuppgifterna och miljön det används i.

Från och med januari 2025 kommer en precisering av täthetsprov för andningsskydd att börja gälla, så kallade tillpassningstest. Det är en metod för att säkerställa att det inte finns något läckage mellan ansiktsdel och mask. Alla arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade för att kunna garantera den förväntade skyddseffekten.  

Tillpassningstest ska utföras på alla tätsittande andningsskydd; helmasker, halvmasker, filtrerande halvmasker, tätsittande masker som är fläktassisterade eller tryckluftsmatade och bärbara tryckluftsapparater (SCBA).

Regelverket finns redan etablerat runt om i Europa och nu implementerar vi det i Sverige. Branschorganisationen Nordic Safety Association (NSA) tar täten och blir som enda organisation ansvarig för att kvalitetssäkra tillpassningstestare enligt Fit2Fit-metoden. Dafo Brand, medlemsföretag i NSA, välkomnar lagkravet.

"Det är av yttersta vikt att personer med kunskaper om användning av andningsskydd ser till att dessa uppfyller kraven. Dafo kommer att utföra tillpassningstester för att säkerställa att varje mask har den storlek och utformning som passar användaren. Syftet är att människor i riskfyllda arbetsmiljöer inte ska bli sjuka eller skadas av att andas in farliga ämnen", säger Mikael Bergendahl, försäljningsansvarig Personlig Skyddsutrustning på Dafo Brand och medlem i NSAs arbetsgrupp för tillpassningstest.

Läs mer om personlig skyddsutrustning här: Personlig skyddsutrustning | Dafo Brand

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Bergendahl, försäljningsansvarig Personlig Skyddsutrustning
Tel: 08-409 516 67, mikael.bergendahl@dafo.se

 För högupplösta bilder:
Jeanette Chevalier, Marknadschef
Tel: 08-506 405 01, jeanette.chevalier@dafo.seOm Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring