2022-11-03 15:07Pressmeddelande

Portabel detektering minskar risken för farlig gasexponering

Portabel gasdetektor Altair io4Portabel gasdetektor Altair io4

Gasdetektion handlar om att övervaka och upptäcka risker för att kunna skydda människor och miljö. Dafo Brand lanserar nu en serie portabla gasdetektorer där ny sensorteknologi ger ökad kontroll och högre prestanda än andra sensorer på marknaden.

De flesta gaser varken luktar eller syns. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede få indikation om luften är förorenad innan en skada sker. Med hjälp av en gasdetektor kan de flesta förekommande gaserna övervakas.

Ny sensorteknik spar tid och pengar

Dafo lanserar nu en hel linje portabla MSA-detektorer med XCell®-sensorteknik som har visat sig vara den mest pålitliga, kostnadseffektiva plattformen för gasdetektering i världen. Varje XCell®-sensor har ett patenterat ASIC-microchip inbyggt. ASIC (applikation specifik integrerad krets) är ett genombrott inom sensorteknologi som möjliggör snabbare responstid och kortare kalibreringstid.

“Exponering av gas kan vara skadligt för liv och hälsa och även påverka miljön negativt. En portabel gasdetektor utgör en väldigt viktig del i säkerheten på arbetsplatser, dels för personsäkerheten men också för miljön. Genom enkla och snabba mätningar av brandfarliga explosiva och giftiga gaser kan man snabbt och effektivt få indikation om gasläckage och skydda personal som vistas utanför områden med fasta detektorer eller på platser där fasta detektor inte finns”, säger Viktor Liman, försäljningsansvarig för gasdetektering på Dafo.

altair io4

 

 

 

 

 

Nya ALTAIR io4 är den mest robusta 4-gasdetektorn på marknaden. Den kan skicka incidentvarningar i realtid till teammedlemmar, arbetsledare, säkerhetschefer och andra då den ständigt är uppkopplad via GSM med appen MSA Safety IO. MSAs teknikutveckling med uppkoppling via GPS och GSM är unikt för branschen.Om Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring