2018-07-16 06:00Pressmeddelande

Swedavia har tecknat avtal med Upplands Brandservice

Upplands Brandservice har fått i uppdrag av Swedavia att tillsammans med Dafo Brand uppdatera brandsäkerheten i flygledartornet på Arlanda. 

Stockholm Arlanda Airport ska bli den ledande flygplatsen i Skandinavien – en flygplats redo för framtidens resande och en internationell förebild inom hållbarhet. Swedavia gör nu en omfattande miljardsatsning på ombyggnation med miljö och säkerhet i fokus. Som en del i detta uppdaterar man flygledartornets släcksystem med miljövänlig släckgas från Dafo Brand. Gassläcksystemet ger snabb släckning utan att orsaka sekundärskador eller lämna några rester efter sig.

– Arlandas klimatarbete är idag certifierat på högsta nivån i ett europeiskt program som graderar hur flygplatser arbetar med att minska sin klimatpåverkan. Vårt breda miljö- och säkerhetsperspektiv gör att vi hela tiden strävar efter att skyddet för resenärer och anställda ska vara det bästa tänkbara, säger Klas Sundqvist, brandinspektör/brandskyddssamordnare på Swedavia.

Brandsäkerheten är en viktig del i satsningen på Arlanda. En brand på en flygplats kan få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd.

– Våra automatiska gassläcksystem ger snabb släckning och gasen som är ofarlig för människor har minimal negativ påverkan på miljön. Vi är väldigt stolta över Swedavias förtroende att få vara med och utveckla brandsäkerheten på Arlanda, säger Ola Lindberg på Upplands Brandservice.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olle Emsjö, Säljare Släcksystem & Brandlarm, Dafo Brand AB Tel: 08-572 303 89, olle.emsjo@dafo.se

Ola Lindberg, Projektledare, behörig ingenjör brandlarm, Upplands Brandservice Tel: 070–515 32 66, ola.lindberg@ub.se

För högupplösta bilder:

Jeanette Chevalier, Marknadschef
Tel: 08-506 405 01, jeanette.chevalier@dafo.se 


Om Dafo Brand AB

Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning, riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem. Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.


Kontaktpersoner

Jeanette Chevalier
Marknadschef
Jeanette Chevalier
Maria Sannebring
Kommunikatör
Maria Sannebring

Relaterad media